Čištění odpadů, kanalizací,
vývoz jímek a septiků.

Čištění odpadů a kanalizací

Je něco v nepořádku nebo máte ten dojem.

Jsme schopni vyčistit veškerou kanalizaci a to od malých průměrů jako jsou odpady od umyvadel, van, wc, tak po domovní přípojky, svody a vpustě.

Jsme schopni vyčistit jakoukoliv kanalizaci. Uděláme tedy pořádek jak v malých odpadech od van nebo wc, tak pomocí vysokého tlaku, vyčistíme kompletní domovní přípojky, kanalizační řady, nátoky nebo silniční vpusti.

Monitorování a trasování - Pasportizace

Problém se stále opakuje.

Pustíme vám do kanalizace kameru, závadu vyhledáme a veškeré záběry zaznamenáme na DVD.

Potřebujete zaměřit a zakreslit kanalizaci – není problém.
Vyhledáme i kanalizační poklopy a uzávěry pod zeminou a vozovkou.

Pro obce a průmyslové areály provádíme kompletní pasportizaci a technickou zprávu o stavu kanalizace.

Zkoušky vodotěsnosti jímek a kanalizací a tlakové zkoušky vodovodů

Potřebujete speciální typ kontroly.

Pokud máte podezření na netěsnosti kanalizace, domovní přípojky, provedeme zkoušku vodotěsnosti dle ČSN EN 1610. Zkoušku vodotěsnosti jímek a nádrží dle ČSN 75 0905.

Potřebujete odhalit nelegální napojení dešťových přípojek do splaškové kanalizace, provedeme zkoušku generátorem kouře, kdy se pomocí ventilátoru vhání zdravotně nezávadný bílý kouř do potrubí (nemusíme vstupovat na soukromý pozemek) .

Provádíme tlakové zkoušky vodovodů do DN 1000mm do 16 Bar.

Opravy kanalizací a šachet

Zjistili jsme příčinu problému a je nutné jej odstranit.

Opravíme kanalizace drobného i většího rozsahu (přípojky, stupačky, ležaté části kanalizace pod domem, silniční vpusti).

Opravy provádíme jak tradiční výkopovou metodou, tak metodou krátkých vložek, pro kterou není výkop nutný.

Vyhledávání, přiznání a opravy šachet vyrovnaní do nivelety terénu - vozovky, opravy zednicky ergelitem popř. vyvložkováním a dotvarování kynety.

 

Čerpání odpadních vod z jímek, septiků a čištění studen …

Pořádek a údržba.

Strojní čištění studní tlakem vody a výtlakem speciálního sacího vozu...

 • odebrání vzorku před a po čištění studny
 • odsátí kalů a usazených sedimentů ve studni
 • strojní vyčištění a vytvoření nového dna studny

Čerpání odpadních vod ze septiků, žump, kuchyňských lapolů a odvoz na ČOV.
Vyvážení a odvoz k likvidaci kalů z ČOV včetně navezení nového aktivního kalu.

Přeprava nebezpečných odpadů v režimu ADR.

Odvoz odpadů a výpalků z palíren, vyvážení restaurací a kuchyní, čištění jímek, septiků, přečerpávaní a vyvážení ČOV.

 

Havárie odpadů bytových a nebytových prostor

Odpadní potrubí už není funkční jako dřív.

Odstraňování havárií - opravy domovních kanalizací a přípojek

Provádíme opravy odpadů v bytových i nebytových prostorech, rekonstrukce bytových jader, opravy v průmyslových objektech, ve volném terénu a v komunikacích.

Opravujeme svislou i ležatou kanalizaci, izolaci proti vlhkosti zdiva (výkop + nopová folie + drenáž).

Vybudování - oprava kanalizačních přípojek + dokončovací práce.

 

Závlahové systémy

Pro krásné zdravé trávníky

Navrhujeme a provádíme - nabízíme komplexní řešení

 • volnočasové plochy
 • sportovní hřiště
 • zahrady

 

Provádíme:

 • Čištění kanalizačního potrubí od nejmenších průměru až po kanalizace větších rozměrů.
 • Vyvážíme jímky, septiky, žumpy anebo kuchyňské lapoly.
 • Zaměřujeme se na vyhledávání závad na kanalizačních řadech s možným návrhem oprav.
 • Při zjištění závad menšího rozsahu provádíme opravy bezvýkopovou technologií krátkými sanačními vložkami.
 • Provádíme zkoušky vodotěsnosti kanalizace před dokončením a předáním staveb do provozu.
 • Pomocí vyhledávací sondy vyhledáme a vytrasujeme směr kanalizačního řadu s možným určením hloubky kanalizace.
 • V neposlední řadě zjišťujeme neoprávněné napojení do kanalizační sítě generátorem kouře.
 • Odvoz odpadů z pěstitelských pálenic i neodpeckovaný, odvoz odpadů a kalu z ČOV a navezení aktivních kalů.
 • Stavební práce - nově i opravy starých kanalizačních přípojek, k tomu vnitřní domovní rozvody a rekonstrukce bytů.
 • Závlahové systémy nabízíme komplexní řešení
 • Odstranění havárií ucpaných odpadů v domácnostech, kancelářích. Vyčistíme a zmonitorujeme.
FIRMA PODLAS JE TU PRO VÁS!

Historie společnosti PODLAS s.r.o.

Nabízíme služby široké veřejnosti, malým podnikům, velkým korporacím, obcím a státním organizacím.

V roce 1991 založil Ladislav Podlas své podnikání v oblasti čištění odpadů a kanalizací a postupem času rozšířil činnost o další oblasti související s péči o životní prostředí.

V roce 1999 byla založena společnost PODLAS s.r.o. , která převzala činnosti firmy Ladislav Podlas, které dále rozšiřuje a zkvalitňuje.

V roce 2018 firma změnila majitele, nadále se zabývá tradičními pracemi a rozšiřuje své služby.

Provádíme

 • Čištění kanalizačního potrubí od nejmenších průměru až po kanalizace větších rozměrů.
 • Vyvážíme jímky, septiky, žumpy anebo kuchyňské lapoly.
 • Zaměřujeme se na vyhledávání závad na kanalizačních řadech s možným návrhem oprav.
 • Při zjištění závad menšího rozsahu provádíme opravy bezvýkopovou technologií krátkými sanačními vložkami.
 • Provádíme zkoušky vodotěsnosti kanalizace před dokončením a předáním staveb do provozu.
 • Pomocí vyhledávací sondy vyhledáme a vytrasujeme směr kanalizačního řadu s možným určením hloubky kanalizace.
 • V neposlední řadě zjišťujeme neoprávněné napojení do kanalizační sítě generátorem kouře.
 • Odvoz odpadů z pěstitelských pálenic i neodpeckovaný, odvoz odpadů a kalu z ČOV a navezení aktivních kalů.
 • stavební práce - nově i opravy starých kanalizačních přípojek, k tomu vnitřní domovní rozvody a rekonstrukce bytů.

Na základě potřeb a přání náš technik rád přijede na vámi určené místo k osobnímu projednání.

Reference

 

Obec Daskabát okr.Olomouc v roce 2016-17 vyčištěno 1500m kanalizace DN 300-500 a uličních v pustí.
"Práce byly provedeny rychle a kvalitně v souladu s požadavky obce." Starosta obce Daskabát

Napsali o nás v časopisu Sleeprelax.cz.